Maluszki - Przedszkole Skrzat

Idź do spisu treści

Menu główne:

Plan Dnia
 

Ramowy Plan Dnia Maluchów


6. 30 - 8.15
Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe
i organizacyjne. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. 
Zabawa ruchowa lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.15 - 9.00
Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczno - porządkowe.
Czynnosci samoobsługowe. Śniadanie.

9.00 - 10.30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia grupowe,
wyzwalające aktywność dzieci w różnych strefach rozwoju.

10.30 - 11.00
Spacery, pobyt na świerzym powietrzu. Zabawy swobodne, spontaniczne.
Zajęcia ruchowe, sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji.

11.00 - 12.00
Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.
Czynności samoobsługowe i organizacyjne.
Obiad. Czynnosci higieniczno - porządkowe po zakończeniu obiadu.

12.00 - 13.45
Odpoczynek poobiedni.

13.45 - 14.30
Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne.
Czynności samoobsługowe. Podwieczorek.

14.30 - 18.00
Swobodna działalność dzieci. Zabawy w sali lub w ogrodzie. Zabawy ruchowe.
Praca indywidualna, praca w małych zespołach - dostosowana do potrzeb 
i możliwości dzieci. Czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego